APOŠTOL

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: APOŠTOL


Apoštolské ohlasovanie 76
Cirkev a apoštoli 688, 756, 857, 865, 869, 1342, 2032
Duch Svätý a apoštoli 244, 746, 798, 1287, 1288, 1299, 1302, 1315, 1485, 1556
Katechéza apoštolov 1094
Krst a apoštoli 1226
Moc apoštolov odpúšťať hriechy 981, 983, 984, 1442, 1444, 1485, 1586
Nástupcovia apoštolov 77, 861-863 , 892, 938, 1313, 1560, 1562, 2068
Odovzdávanie Božieho slova a apoštoli 3, 81, 84, 96, 126, 571
Odovzdávanie viery a apoštoli 171, 173, 605, 815, 8] 6, 889, 1124
Prijímanie učenia apoštolov 87, 949, 2624
Služba zmierenia a apoštoli 981, 1442, 1461
Svedectvo apoštolov 664, 1518
Sviatosť posvätného stavu a apoštoli 1087, 1536, 1565, 1576, 1577, 1594
Ustanovenie Eucharistie a apoštoli 610, 611, 1337, 1339-1341
Vkladanie rúk a apoštoli 699, 1288, 1299, 1315
Vyvolenie a povolanie apoštolov 2, 75, 96, 858-60 , 873, 935, 1086, 1120, 1122, 1575, 2600
Význam slova apoštol 858
Zbor apoštolov 880
Zjavenia Zmŕtvychvstalého a apoštoli 641-642 ,644-645 ,647