Listovať v Katechizme

KKC 815


815 Aké sú tieto zväzky jednoty? Nadovšetko je to láska, (1827) „ktorá je zväzkom dokonalosti“ (Kol 3,14) . Ale jednotu putujúcej Cirkvi zabezpečujú aj viditeľné zväzky spoločenstva: (830, 837)
vyznávanie jedinej viery prijatej od apoštolov; (173)
spoločné slávenie Božieho kultu, predovšetkým sviatostí;
apoštolské nástupníctvo prostredníctvom sviatosti posvätného stavu (sacramentum Ordinis), ktoré udržiava bratskú svornosť Božej rodiny.