Listovať v Katechizme

KKC 171


171 Cirkev, ktorá je „stĺp a opora pravdy“ (1Tim 3,15) , verne opatruje „vieru, raz navždy odovzdanú svätým“ (78, 84, 857) (Júd 3) . Uchováva v pamäti Kristove slová a z pokolenia na pokolenie odovzdáva vyznanie viery apoštolov. Podobne ako matka učí svoje deti hovoriť a tým aj chápať iných a komunikovať s nimi, tak nás naša matka Cirkev učí reč viery, (185) aby nás uviedla do chápania a života viery.