Listovať v Katechizme

KKC 185


185 Kto hovorí „Verím“, hovorí: „Súhlasím s tým, čo my veríme.“ Spoločenstvo vo viere potrebuje spoločnú reč viery, (171, 949) ktorá je pre všetkých normatívna a spája ich v tom istom vyznaní viery.