Listovať v Katechizme

KKC 746


746 Ježiš je svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním ustanovený za „Pána a Mesiáša“ (Sk 2,36) v sláve. Zo svojej plnosti vylieva Ducha Svätého na apoštolov a na Cirkev.