Listovať v Katechizme

KKC 745


745 Boží Syn je posvätený za Krista (Mesiáša) pri svojom vtelení pomazaním Ducha Svätého.