Listovať v Katechizme

KKC 571


571 Veľkonočné tajomstvo Kristovho kríža a zmŕtvychvstania (1067) je ústredným bodom dobrej zvesti, ktorú majú apoštoli a po nich Cirkev ohlasovať svetu. Boží plán spásy sa uskutočnil „raz navždy“ (Hebr 9,26) vykupiteľskou smrťou Božieho Syna Ježiša Krista.