Listovať v Katechizme

KKC 1087


1087 A tak keď vzkriesený Kristus dáva apoštolom Ducha Svätého, zveruje im svoju moc posväcovať: stávajú sa Kristovými sviatostnými znakmi. Mocou toho istého Ducha Svätého apoštoli zverujú túto moc svojim nástupcom. Toto „apoštolské nástupníctvo“ (861) (successio apostolica) stvárňuje celý liturgický život Cirkvi. (1536) Ono samo je sviatostné, lebo sa prenáša sviatosťou posvätného stavu.