Listovať v Katechizme

KKC 87


87 Pamätajúc na Kristove slová apoštolom: (1548) „Kto vás počúva, mňa počúva“ (Lk 10,16) , veriaci poslušne prijímajú učenie a smernice, ktoré im v rozličných podobách dávajú ich pastieri. (2037)