Listovať v Katechizme

KKC 1302


1302 Zo slávenia sviatosti birmovania je zrejmé, že jej účinok spočíva v osobitnom vyliatí Ducha Svätého, (731) aké kedysi apoštoli dostali v deň Turíc.