Listovať v Katechizme

KKC 731


731 V deň Turíc (2623) (po skončení siedmich veľkonočných týždňov) sa Kristova Veľká noc završuje vyliatím Ducha Svätého, (767) ktorý je zjavený, daný a udelený ako božská osoba: (1302) Kristus Pán hojne vylieva Ducha Svätého zo svojej plnosti.