Listovať v Katechizme

KKC 1556


1556 Aby mohli plniť svoje vznešené poslanie, „Kristus obdaril apoštolov osobitným vyliatím Ducha Svätého, ktorý na nich zostúpil, a oni vkladaním rúk odovzdali svojim spolupracovníkom duchovný dar, (862) ktorý bol v biskupskej vysviacke prenesený až k nám“.