Listovať v Katechizme

KKC 1555


1555 „Medzi rozličnými službami, ktoré sa už od prvotných čias vykonávajú v Cirkvi, má podľa svedectva Tradície hlavné miesto služba tých, ktorí – ustanovení za biskupov – prostredníctvom nástupníctva, (861) ktoré pokračuje od začiatku, majú výhonky apoštolského semena.“