Listovať v Katechizme

KKC 949


949 V prvotnom jeruzalemskom spoločenstve sa učeníci „vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2,42) :

Spoločenstvo vo viere. Viera veriacich je vierou Cirkvi (185) prijatou od apoštolov, je životným pokladom, ktorý sa zväčšuje, keď sa s ním podelíme.