Listovať v Katechizme

KKC 948


948 Výraz „spoločenstvo svätých“ má teda dva významy: „spoločenstvo, čiže spoločná účasť na svätých veciach“ (1331) (sancta) a „spoločenstvo medzi svätými osobami“ (sancti).

„Sancta sanctis! – Sväté veci svätým!“ zvolá celebrant vo väčšine východných liturgií pri pozdvihovaní svätých darov pred podávaním prijímania. Veriaci (sancti) sa živia Kristovým telom a krvou (sancta), aby rástli v spoločenstve Ducha Svätého (Koinonia) a sprostredkovali toto spoločenstvo svetu.