Listovať v Katechizme

KKC 950


950 Spoločenstvo sviatostí. (1130) „Ovocie všetkých sviatostí patrí všetkým veriacim. Sviatosťami sú veriaci akoby posvätnými putami spojení a zjednotení s Kristom, najmä však krstom, ktorým akoby cez bránu vstupujú do Cirkvi. Cirkevní Otcovia naznačujú, že vo Vyznaní viery týmto spoločenstvom svätých treba rozumieť spoločenstvo sviatostí… Tento názov [spoločenstvo] je vhodný pre všetky sviatosti, (1331) lebo nás spájajú s Bohom… Ale viac patrí Eucharistii, lebo ona toto spoločenstvo vytvára.“