Listovať v Katechizme

KKC 951


951 Spoločenstvo chariziem. V spoločenstve Cirkvi (799) Duch Svätý „rozdeľuje medzi veriacich všetkých stavov aj osobitné milosti“ na budovanie Cirkvi. „Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok“ (1Kor 12,7) .