Listovať v Katechizme

KKC 799


799 Charizmy, či už mimoriadne, alebo jednoduché a skromné, (951, 2003) sú milosti Ducha Svätého, ktoré sú priamo alebo nepriamo užitočné Cirkvi, lebo sú zamerané na jej budovanie, na dobro ľudí a na potreby sveta.