Listovať v Katechizme

KKC 952


952 „Všetko mali spoločné“ (Sk 4,32) . (2402) „Pravý kresťan nevlastní nič, čo by nemal považovať za spoločné s ostatnými; preto [kresťania] majú byť pripravení a ochotní odstraňovať biedu chudobných.“ Kresťan je správcom Pánovho majetku.