Listovať v Katechizme

KKC 953


953 Spoločenstvo lásky. (1827) V spoločenstve svätých „nik z nás… nežije pre seba a nik pre seba neumiera“ (Rim 14,7) . „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy“ (1Kor 12,26-27) . Láska „nie je sebecká“ (1Kor 13,5) . (2011) Aj ten najmenší z našich skutkov, ak ho vykonáme z lásky, je na osoh všetkým v tejto solidarite so všetkými ľuďmi, živými či mŕtvymi, ktorá sa zakladá na spoločenstve svätých. Každý hriech tomuto spoločenstvu škodí. (845, 1469)