AUTORITA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: AUTORITA


Autorita a spoločné dobro 1903, 1906, 1909, 1928, 2239, 2266, 2406, 2429, 2498
Autorita apoštolov 551, 873, 1444, 1575
Autorita biskupov 883, 888, 894, 1596, 2034, 2179
Autorita Cirkvi 85, 119, 553, 874, 895, 918, 1023, 1125, 1399, 1578, 1635, 1792, 2037, 2420
Autorita je potrebná pre ľudské spoločenstvo 1897-1898 , 1919
Autorita pravdy 1777
Autorita rímskeho pápeža 882, 1594, 2034
Autorita služobníkov Cirkvi 875, 1551, 1563
Autorita Učiteľského úradu Cirkvi 88, 2036
Autorita Vyznania viery (Symbolu) 194, 195
Božia autorita 156, 239, 668, 1295, 1381, 2086, 2777
Hranice autority 2267
Jeruzalemské náboženské autority a Ježiš 575, 587, 589, 591, 595-96
Kristova autorita 581-582 , 651, 668-669 , 1063, 1441, 1673, 2173
Nezákonné občianske autority 2155
Občianska a ľudská autorita 1900, 1901, 2234
Odmietnutie poslušnosti autorite 2256
Oprávnené vykonávanie autority 1903, 1921
Povinnosti autorít 1917, 1923, 2235-2236 ,2241, 2273, 2316, 2354, 2498
Rešpektovanie autority 1880
Rešpektovanie iných a autorita 1902, 1930, 2199, 2254
Rodina a autorita 2202, 2207, 2229
Služba autority 2235
Vojna a medzinárodná autorita 2308
Základ autority 1899, 1918, 1920, 1930
Základ ľudskej autority 1897-1904
Zákon ako prejav autority 1951
Zneužívania zo strany občianskych autorít 2155, 2242, 2298