Listovať v Katechizme

KKC 888


888 Biskupi so svojimi spolupracovníkmi kňazmi „majú ako prvú úlohu hlásať všetkým Božie evanjelium“ podľa Pánovho príkazu. Sú „hlásateľmi viery, ktorí privádzajú ku Kristovi nových učeníkov, (2068) a autentickými učiteľmi“ apoštolskej viery obdarenými Kristovou autoritou.