Listovať v Katechizme

KKC 2406


2406 Predstavitelia politickej moci (1903) majú v záujme spoločného dobra právo a povinnosť riadiť oprávnené uplatňovanie vlastníckeho práva.