Listovať v Katechizme

KKC 2407


2407 V hospodárskej oblasti si rešpektovanie ľudskej dôstojnosti vyžaduje praktizovanie čnosti miernosti, (1809) aby sa miernila pripútanosť k dobrám tohto sveta, čnosti spravodlivosti, (1807) aby sa chránili práva blížneho a dalo sa mu, čo mu patrí, a solidárnosti (1839) podľa zlatého pravidla a podľa štedrosti Pána, ktorý, „hoci bol bohatý, stal sa pre“ nás „chudobným“, aby sme sa my „jeho chudobou obohatili“ (2Kor 8,9) .