Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 668-669


668 „Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvymi, aj nad živými“ (Rim 14,9) . Kristovo nanebovstúpenie znamená, že jeho ľudská prirodzenosť má účasť na moci a autorite samého Boha. Ježiš Kristus je Pán: má všetku moc na nebi i na zemi. (450) Je vyvýšený „nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo“, lebo Otec mu „všetko… položil pod nohy“ (Ef 1,21-22) . Kristus je Pán vesmíru a dejín. V ňom dejiny človeka, ako aj celé stvorenie nachádzajú svoje „zjednotenie ako v hlave“ (518) (recapitulatio) svoje transcendentné zavŕšenie.

669 Kristus ako Pán je aj Hlavou Cirkvi, ktorá je jeho telom. (792) Hoci bol povýšený do neba a oslávený, (1088) a tak dokonale splnil svoje poslanie, zostáva tu na zemi vo svojej Cirkvi. Vykúpenie je zdrojom moci, ktorú Kristus v sile Ducha Svätého vykonáva nad Cirkvou. „Cirkev, čiže Kristovo kráľovstvo už teraz tajomne prítomné,“ (541) „je zárodkom a počiatkom tohto kráľovstva na zemi“.