Listovať v Katechizme

KKC 2207


2207 Rodina je prvotná bunka spoločenského života. (1880) Je prirodzeným spoločenstvom, v ktorom sú muž a žena povolaní (372) k darovaniu seba v láske a v darovaní života. Autorita, stálosť a životné vzťahy vnútri rodiny tvoria základy slobody, bezpečnosti a bratstva v rámci spoločnosti. (1603) Rodina je spoločenstvo, v ktorom si už od detstva možno osvojovať morálne hodnoty, začať uctievať Boha a správne užívať slobodu. Rodinný život je uvádzaním do života spoločnosti.