Listovať v Katechizme

KKC 195


195 Nicejsko-carihradské vyznanie viery (242, 245) má veľkú autoritu preto, že pochádza z prvých dvoch ekumenických koncilov (r. 325 a r. 381). (465) Ešte aj dnes je spoločné všetkým veľkým cirkvám Východu i Západu.