Listovať v Katechizme

KKC 85


85 „Úloha autenticky vysvetľovať Božie slovo, (888-892) písané alebo ústne podané, bola zverená jedine živému Učiteľskému úradu Cirkvi“ (2032, 2040) – čiže biskupom v spoločenstve s Petrovým nástupcom, rímskym biskupom –, „ktorý vykonáva svoju autoritu v mene Ježiša Krista.“