Listovať v Katechizme

KKC 1909


1909 Napokon spoločné dobro zahŕňa v sebe pokoj, (2304) to jest stálosť a bezpečnosť spravodlivého poriadku. Predpokladá teda, že autorita čestnými prostriedkami zaisťuje bezpečnosť spoločnosti a jej členov. (2310) Spoločné dobro je základom práva na oprávnenú osobnú a kolektívnu obranu.