STARÝ ZÁKON

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: STARÝ ZÁKON


porov. Sväté písmo, Stará zmluva

Duch Svätý a Starý zákon 702
Chorý človek a Starý zákon 1502
Kánon Písma a Starý zákon 120
Katechéza odhaluje, čo zostávalo skryté v litere Starého zákona: Kristovo tajomstvo 1094
Liturgia a Starý zákon 1093, 1349
Modlitba a Starý zákon 2568, 2569, 2585, 2596, 2630
Posvätnosť života v Starom zákone 2260
Právne opatrenia v Starom zákone 2449
Splnenie prisľúbení a Starý zákon 122, 528, 652, 1067
Starý zákon dosviedča, že Boh je prameňom pravdy 684, 2465
Stvoriteľská činnosť Najsvätejšej Trojice v Starom zákone 292
Symbolické obrazy v Starom zákone 2130
Tajomstvo Najsvätejšej Trojice a Starý zákon 237
Teofánie Starého zákona 697
Titul Boží syn a Starý zákon 441
Trvalá hodnota Starého zákona 121
Úcta k Starému zákonu a k jeho postavám 61, 123, 138
V Starom zákone proroci zvestovali Mesiáša 1286
V Starom zákone sú predobrazy tajomstva Cirkvi 753
Vzťah medzi Starým a Novým zákonom 128, 129, 140