STARÁ ZMLUVA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: STARÁ ZMLUVA


porov. Starý zákon

Abrahám a Zmluva 72, 992, 2571
Boh a Zmluva s jeho ľudom 238, 781, 1102, 1612, 2058
Človek povolaný k zmluve so Stvoriteľom 357
Desatoro a Stará zmluva 2057, 2077
Kňazstvo a Stará zmluva 1539, 1542, 1544
Liturgia a Stará zmluva 1093, 1156
Modlitba a zmluva medzi Bohom a človekom 2564, 2567, 2569, 2713, 2795, 2829, 2841
Obetovanie chleba a vína a Stará zmluva 1334
Predobrazy a Stará zmluva 1217, 1223, 1544
Prikázania a zmysel Starej zmluvy 2061-2063
Príprava na príchod Krista v Starej zmluve 522, 762
Sobota ako znak zmluvy 2171
Srdce ako miesto zmluvy 2563
Trvalá hodnota Starej zmluvy 121
Zákon a Zmluva 346, 709, 2060-2063 ,2070
Zmluva na Sinaji 62, 204, 2810
Znaky a symboly Starej zmluvy 1145, 1150-1152 ,1334