Listovať v Katechizme

KKC 2829


2829 „Daj nám“ je aj vyjadrením zmluvy: my sme jeho a on je náš, je pre nás. Ale slovo „nám“ ho uznáva aj za Otca všetkých ľudí (1939) a my ho prosíme za nich všetkých, solidárni s ich potrebami a trápeniami.