Listovať v Katechizme

KKC 2058


2058 „Desať slov“ zhŕňa a vyhlasuje Boží zákon: (1962) „Tieto slová hovoril Pán celej vašej pospolitosti mohutným hlasom na vrchu sprostred ohňa, z mraku a z temnoty – a nepridal nič. Potom ich napísal na dve kamenné tabule a dal ich mne“ (Dt 5,22) . Preto sa tie dve tabule nazývajú „zákon“ (Ex 25,16) . Obsahujú totiž ustanovenia zmluvy uzavretej medzi Bohom a jeho ľudom. Tieto „tabule zákona“ (Ex 31,18;32,15;34,29) sa mali uložiť do „archy“ (Ex 25,16;40,1-2) .