Listovať v Katechizme

KKC 522


522 Príchod Božieho Syna na svet je taká nesmierna udalosť, že ju Boh pripravoval počas stáročí. (711, 762) Obrady a obety, obrazy a symboly „Prvej zmluvy“ (Hebr 9,15) , to všetko Boh zameriava na Krista; ohlasuje ho ústami prorokov, ktorí postupne vystupujú v Izraeli. Ešte aj v srdciach pohanov vzbudzuje nejasné očakávanie jeho príchodu.