Listovať v Katechizme

KKC 121


121 Starý zákon je neoddeliteľnou časťou Svätého písma. (1093) Jeho knihy sú inšpirované Bohom a zachovávajú si trvalú hodnotu, lebo Stará zmluva nebola nikdy odvolaná.