Listovať v Katechizme

KKC 122


122 „Veď starozákonný poriadok spásy (702) bol zameraný predovšetkým na to, aby pripravil… príchod Krista, Vykupiteľa sveta.“ (763) Knihy Starého zákona „hoci obsahujú aj nedokonalé a prechodné veci“, dosvedčujú celú božskú výchovu (pedagógiu) Božej spasiteľnej lásky: (708) v nich je „uložené vznešené učenie o Bohu a spásonosná múdrosť o živote človeka i obdivuhodné poklady modlitieb“; v nich „sa napokon skrýva tajomstvo našej spásy“. (2568)