Listovať v Katechizme

KKC 2568


2568 Zjavenie modlitby (410) sa v Starom zákone uskutočňuje medzi pádom a pozdvihnutím človeka, medzi bolestným zvolaním Boha na svoje prvé dieťa: „Kde si?… Čo si to urobila?“ (1736) (Gn 3,9.13) a odpoveďou jednorodeného Syna pri jeho príchode na svet: „Hľa, prichádzam…, aby som plnil tvoju vôľu Bože“ (Hebr 10,7) . Tak je modlitba spojená s dejinami ľudí, je vzťahom k Bohu v udalostiach dejín. (2738)