Listovať v Katechizme

KKC 652


652 Kristovo zmŕtvychvstanie je splnením prisľúbení Starého zákona i prisľúbení samého Ježiša, (994) ktoré dal počas svojho pozemského života. Výraz „podľa Písem“ (601) (1Kor 15,3-4) dosviedča, že Kristovým zmŕtvychvstaním sa tieto predpovede splnili.