Listovať v Katechizme

KKC 2465


2465 Starý zákon dosviedča: Boh je prameň všetkej pravdy. (215) Jeho slovo je pravda Jeho zákon je pravda. Jeho „vernosť z pokolenia na pokolenie“ (Ž 119,90) . Pretože „Boh je pravdivý“ (Rim 3,4) , sú členovia jeho ľudu povolaní žiť v pravde.