SVÄTÉ PÍSMO

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SVÄTÉ PÍSMO


81 , porov. Starý zákon a Nový zákon

Boh, autor Svätého písma 105, 136
Cieľ a význam Starého zákona 122
Čítanie Svätého písma 1437, 2653
Dôležitosť Svätého písma v liturgii 1096, 1100
Evanjeliá a ich dôležitos 125, 127, 139
Inšpirácia a pravda Svätého písma 106-107
Kánon Svätého písma 120, 138
Kristus ako splnenie Písem 2763
Kristus ako ústredná téma Nového zákona 124, 127
Ľudských autorov Svätého písma inšpiroval Boh 106
Modlitba Otče náš ako stred Svätého písma 2763, 2774
Osobitné miesto troch prvých hláv Knihy Genezis 289
Starý zákon ako neoddeliteľná časť Svätého písma 121, 123
Sväté písmo a Tradícia 78, 80-83 , 95, 97
Sväté písmo ako Božie slovo 104, 135
Sväté písmo ako pokrm kresťanského života 141
Sväté písmo učí pravdu 107
Sväté písmo v živote Cirkvi 131-132
Úcta k Svätému písmu 103
Zostavovanie evanjelií 126