Listovať v Katechizme

KKC 139


139 Štyri evanjeliá majú ústredné miesto, lebo ich stredobodom je Ježiš Kristus.