Listovať v Katechizme

KKC 135


135 „Sväté písma… obsahujú Božie slovo, a pretože sú inšpirované, sú naozaj Božím slovom.“