Listovať v Katechizme

KKC 103


103 Z tohto dôvodu Cirkev mala vždy v úcte Božie písma, (110, 1184) ako si uctieva aj Pánovo telo. Neprestáva podávať veriacim Chlieb života, vzatý zo stola tak Božieho slova, ako aj Kristovho tela. (1378)