Listovať v Katechizme

KKC 125


125 Evanjeliá sú srdcom celého Písma, (515) „lebo sú hlavným svedectvom o živote a učení vteleného Slova, nášho Spasiteľa“.