KRISTUS - Kristovo tajomstvo

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KRISTUS - Kristovo tajomstvo


Byť Kristovými svedkami 942, 995, 1816
Byť Kristovými údmi 1213, 1241, 1265, 1271-1272 , 1279
Katechéza a Kristovo tajomstvo 90, 1075
Kristova láska 478, 609
Kristovo tajomstvo v liturgii 1174
Milovať Krista 166
Nasledovať Krista 916, 918, 923, 932, 1435, 1694, 1697, 2053, 2232-2233 ,2253, 2466, 1708
Nová, Kristova zmluva 762, 781
O Kristovom tajomstve sa uvažuje v modlitbe 2708
Obrátenie ku Kristovi 1426-1428 , 1470
Spoločné črty Kristových tajomstiev 516-518
Umrieť v Kristovi 1005-1014 , 1681
Veriť v Krista 161, 1709, 1715, 2074
Vzkriesení s Kristom 1002-1004
Zjednotenie človeka s Kristom 519, 521, 562
Zjednotenie s Kristom 957, 977, 985, 989, 1025, 1196, 1303, 1309, 1331, 1361, 1382, 1391, 1395-1396 , 2014, 2182
Žiť podlä Krista 2046
Žiť v Kristovi 2038