Listovať v Katechizme

KKC 478


478 Ježiš nás počas svojho života, svojej agónie a svojho umučenia všetkých a každého osobitne poznal a miloval (487) a vydal sám seba za každého z nás: Boží Syn „ma miloval a vydal seba samého za mňa“ (368) (Gal 2,20) . Všetkých nás miloval ľudským srdcom. Preto najsvätejšie Ježišovo Srdce, (2669) prebodnuté za naše hriechy a pre našu spásu, „sa považuje za hlavný znak a symbol… tej lásky, ktorou božský Vykupiteľ neprestajne miluje večného Otca (766) a všetkých ľudí“.