Listovať v Katechizme

KKC 368


368 Duchovná tradícia Cirkvi zdôrazňuje aj srdce, (478, 582, 1431, 1764, 2517, 2562, 2843) a to v biblickom zmysle, vyjadrujúcom hĺbku bytosti, kde sa osoba rozhodne alebo nerozhodne pre Boha.