Listovať v Katechizme

KKC 766


766 Ale Cirkev sa zrodila najmä z Kristovho úplného sebadarovania (813) za našu spásu, ktoré anticipoval v ustanovení Eucharistie a uskutočnil na kríži. (610, 1340) „Začiatok a vzrast [Cirkvi] naznačujú krv a voda, ktoré vyšli z otvoreného boku ukrižovaného Ježiša.“ (617) „Lebo z boku Krista zosnulého na kríži sa zrodilo obdivuhodné tajomstvo [sviatosť] celej Cirkvi.“ Ako bola Eva utvorená z boku spiaceho Adama, (478) tak sa Cirkev zrodila z prebodnutého srdca Ježiša Krista zosnulého na kríži.