Listovať v Katechizme

KKC 1025


1025 Žiť v nebi znamená „byť s Kristom“. (1011) Vyvolení žijú „v ňom“, ale zachovávajú si pri tom, alebo lepšie, nachádzajú v tom svoju pravú totožnosť, svoje vlastné meno:

„Život je totiž byť s Kristom, lebo kde je Kristus, tam je kráľovstvo.“