Listovať v Katechizme

KKC 1708


1708 Kristus nás svojím umučením oslobodil (617) od satana a od hriechu. Zaslúžil nám nový život v Duchu Svätom. Jeho milosť obnovuje, čo v nás hriech pokazil.